ISSN:2149-0821

KADINSI METİNLER, KADININ DEĞİŞİMİ: “MÜREBBİYE / ŞIPSEVDİ / BİLLUR KALP”TE OTOFEMİNEN EĞİLİMLER


Sokağın ortasında bütün seslere kulağını eğmiş bir yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar. Duyduğu kurmaca, kurduğu dedikodu, anlattığı ses abarttığı metin olmuş bir yazar. Yetmişe yakın yazılmış eserin arasında seçkin, ideal metinlerin varlığı belki tartışılabilir. Ancak çoklu yazma geleneğinin Ahmet Mithat’tan sonraki temsili olan Hüseyin Rahmi, feminen bir duyarlılıkla bir dönemin değerler dizgesini yazmıştır. Konuşulan ne varsa sokakta, kahvede, yolda, evde onun için sadece yazılmayı bekleyen bir malzemedir. Belki çok katmanlı, derim imler taşıyan bir dil kuramamıştır; ancak yaşadığı dönemin metinsel retrospektifi, görsel, somut değerler bütünüdür. Uzun, uzayan bir zamanın çok renkli, samimi, kısmen keyif verici bir üslup değeridir. Estetik keyifle deneyim arasında duran okur, onunla büyük oranda merak duygusunu ve tatminini yaşamış yazar anlattıklarıyla okuru keyifli bir sürece, süreğenliğe alıştırmıştır. Okurunu bir dizi iletişimsel etkiye maruz bırakan bu okuma biçimi aynı zamanda açık bir yapıtın bütün şeffaflığını da taşımaktadır. Kadına dair zenginliği doğrudan ya da dolaylı olarak taşıyan Hüseyin Rahmi romanları; kadınsı ruhun barındırdığı merak, konuşkanlık, estetik vb. kimlik niyetlerini farklı biçimlerle, biçimlerde beslemektedir. Bir geçiş döneminin değişimlerine tanıklık ederken aslında yeni farkındalıklar uyandırmaktadır. İlk bakışta derinlemesine bir yapılandırma gibi durmamasına rağmen metnin temel zayıflık değeri yazma hızının gerisinde kalan bir düşünme eylemi barındırmasıdır. Yazılanların çoğu dilin phallocentric, yani fallusu bir dil gücü olarak gören kültür değerlerinin toplamı gibidir. Kadınca bir dil kadınsı değişimlere tanıklık etmek adına bir dönem gözetmenliği yaparak sanatsal anlatımı desteklemiştir. Hüseyin Rahmi’nin roman dağarcığında pek çok metin bu temel yapı baz alınarak irdelenebilir. Mürebbiye, Şıpsevdi ve Billur Kalp bu anlamda bir adım önde olan anlatımlardır.


Keywords


H. Rahmi Gürpınar, roman, kadın, değişim, otofeminen.

Author: Fatih ARSLAN
Number of pages: 162-169
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39691
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.