ISSN:2149-0821

SOYUT DIŞAVURUMCULUK’TAN MİNİMALİZME İRONİK AÇIKLAMA


Heykel ve resim sanatında 1950'lerde başlayan, biçim ve rengin aşırı sadeleştirilmesine vurgu yapan bir sanat hareketidir. Temel renkler ve temel renklerin monokromatik paletleri, nesnellik ve stilin anonimliği gibi, formun aşırı basitleştirilmesine vurgu yapan soyut resim ve heykel okuludur. Ayrıca ABC sanatı, minimal sanat, indirgemecilik, reddetme sanatı olarak da adlandırılır. 1960'ların başlarında Amerikan sanatında önemli bir değişiklik meydana geldi, bu büyük ölçüde, soyut dışavurumculuğun son derece kişisel ve etkileyici resimsel jestlerinin, kritik ve popüler başarısına tepkiydi. Minimalist sanatçılar gerçek nesneye benzemeyen indirgenmiş üç boyutlu nesneler ürettiler. Basit endüstriyel malzemelerden yapılmış, sadeleştirilmiş, geometrik formların oluşturduğu yeni kelime hazinesi ile geleneksel işçilik kavramlarına, üç boyut illüzyonuna, mekansal derinliğe ve sanat eserinin bir tür olması gerektiği fikrine meydan okumaktadırlar.


Keywords


Soyut, Minimalizm, Heykel, Resim, Sanat, Dışavurumculuk.

Author: Bahar ARTAN OSKAY - Yazar: Tina Porwal Çeviri: Bahar Artan Oskay
Number of pages: 304-313
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39746
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.