ISSN:2149-0821

OLUMSUZ BİR DUYGU OLARAK İŞ YERİNDE KISKANÇLIK VE ÖRGÜT ALGILARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ


İnsanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını belirleyen başat etkenlerden birisi de duygulardır. Duygular sosyal ilişkiler içerisinde diğer insanlarla etkileşim sürecinde kendisini gösterir. Günümüzde bu sosyal ilişkilerin en yoğun yaşandığı yerler iş yerleridir. Ne var ki organizasyon teorisinde en temel ve etkili duygulardan birisi olan kıskançlık ihmal edilmiş gözükmektedir. Bu çalışmada kıskançlık ile çalışanların örgütsel algıları ilişkisi üzerine bir literatür taraması yapılmış ve gelecek çalışmalara bir fikir vermek amacıyla eksik alanların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması sonucunda iş yeri kıskançlığı üzerine uluslararası çalışmaların literatürde yeterince yer almadığı görülmüştür. Yine Türkiye’de iş yeri kıskançlığının çok az çalışmada bir değişken olarak ele alındığı tespit edilmiştir.


Keywords


Kıskançlık, İş yeri, Örgütsel algılar, Performans

Author: Mustafa GÜNALAN
Number of pages: 323-335
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39758
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.