ISSN:2149-0821

İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


İkiz açık hipotezi bir ekonomide bütçe açığı ile cari açığın birlikte görülmesini ifade etmektedir. Bütçe açığı ve cari açık hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için sorun olarak görülmektedir. Türkiye’de bütçe açığının son yıllarda azalmasına rağmen cari açığın yüksek oranda seyretmektedir. İktisat literatüründe ikiz açıkla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Geleneksel Keynesyen görüşe göre bütçe açıklarının cari açığa neden olacağı iddia edilirken Ricardocu denklik hipotezine göre cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını iddia edilmektedir. Bu çalışmada ikiz açık hipotezi Türkiye ekonomisi örneğinde zaman serileri analizleri yardımıyla tahmin edilmektedir. Elde edilen sonuçlar Geleneksel Keynesyen görüşü desteklemektedir.


Keywords


Cari İşlemler açığı, Bütçe açığı, İkiz açık Hipotezi, Türkiye

Author: Sefa ÖZBEK - Ferit ÖNDER - Enver GÜNAY
Number of pages: 501-515
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39761
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.