ISSN:2149-0821

YATIRIM VE TASARRUF EŞİTSİZLİĞİ: E7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ


1990’lı yılların başlarında kürelleşmenin bir sonucu olarak uluslararası finansal ve sermaye hareketleri artmış, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yoğun bir sermaye akışı gerçekleşmiştir. Bu durum tasarrufların ve yatırımların uluslararası piyasalarda etkin bir şekilde tahsis edilmesini imkan vermiştir. Bu sermaye hareketleri ülkelerdeki yatırımları artırarak büyümeyi olumlu bir şekilde etkileyebilmekteyken; aynı zamanda finansal istikrarsızlığa yol açabilme ihtimali de söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple yatırımlarla tasarrufların eşit olmaması ülkeler için problem oluşturabilmektedir. Bu çalışmada nipeten daha düşük tasarruf oranına sahip E7 ülkelerinde tasarruf-yatırım ilişkisi analiz edilmektedir. 1980-2018 yıllık verileriyle yeni nesil panel ekonometrik testler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Feldstein-Horioka hipotezinin geçerli olduğu, yatırımların, uluslararası finansal piyasalar tarafından nispeten düşük düzeyde finanse edildiği şeklindedir.


Keywords


Feldstein-Horioka Hipotezi, Panel Veri Analizi, Sermaye Hareketliliği, E7 Ülkeleri

Author: Sefa ÖZBEK - Ferid ÖNDER
Number of pages: 711-725
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39762
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.