ISSN:2149-0821

İŞGÖREN SEÇİMİNDE İÇ KAYNAK KULLANIMININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Örgütsel bağlılık çok yönlü olarak ele alınabilecek ve farklı değişkenlerle araştırılabilecek önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak diğer etkenler kadar, işe alım süreçlerindeki faktörlerin de örgütsel bağlılık üzerinde etkilerinin olduğunu gösteren bulgular ortaya koymuş olup, özellikle örgütlerin iç kaynaklardan yararlanılarak yürütülecek çalışmaların da önemini ortaya çıkartmıştır. Bu doğrultuda organizasyonlar, işe alım sürecinde iç kaynaklardan faydalanarak personelin beklentilerini karşılayıp onları örgütlerinde kalmalarını amaç edinmektedir. Bu çalışmanın amacı da işe alım sürecinde kullanılan iç kaynakların iş görenlerin örgütsel bağlılığına etkisinin araştırılmasına yöneliktir. Araştırmada “İşletme İçi Kariyer Fırsatları Algısı Ölçeği” ve “Meyer ve Allen Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak katılım bankasında personelin işletme içi kariyer fırsatlarına yönelik algıları ve örgütlerine olan bağlılıkları ölçülmek istenmektedir. Katılım bankasında çalışan 291 beyaz yakalıya anket formu dolduruldu. Anket ile toplanan veriler analiz edildi. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, işletme içi kariyer fırsatlarından yararlanan katılım bankası personelinin genel örgütsel bağlılıklarına, duygusal, devam ve normatif bağlılıklarına düşükte olsa bir etkisinin olduğu ortaya çıkmaktadır.


Keywords


İşe alım süreci, iç kaynaklar, işletme içi kariyer fırsatları, örgütsel bağlılık

Author: Mustafa AYGÜN - Murat Adil SALEPÇİOĞLU
Number of pages: 646-666
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39909
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.