ISSN:2149-0821

FİİLİMSİ KATEGORİSİNE BAĞLI ZARF-FİİLLERİN BİR SÖZLÜK MADDESİ OLARAK KULLANILMASI


Sözlük bir dilin -tarihi ya da modern dönemde- sözcük ve deyimlerini abece sırasıyla vererek örneklerle zenginleştiren, anlamlarını açıklayan ya da bir başka dilde karşılıklarını gösteren bir başucu kitabıdır. Sözlükler hazırlanış amaçları ve taşıdıkları nitelikler bakımından çok çeşitlidir. Özel alanlarına göre adlandırmaları (lehçebilim sözlükleri, kökenbilgisi sözlükleri, gramer terimleri sözlükleri vb.) da mevcuttur. Bu bildiride bir dil bilgisi kategorisi olan fiilimsilerin alt fonksiyonlarından birini teşkil eden zarf-fiillerin dilimizin söz varlığını ve yapısını ihtiva etmek için hazırlanmış genel, özel sözlüklerde ve ansiklopedik sözlüklerde sunuluş tarzında -varsa-farklılıklar ve ortaklıkların ortaya konulmasının yanı sıra, bir sözlük öğesi olarak nasıl açıklandığı, ele alındığı söz konusu edilecektir.


Keywords


fiilimsi, zarf-fiil, sözlük

Author: Neslihan ÖZTAŞ
Number of pages: 667-674
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39914
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.