OSMANLI DEVLETİ'NİN BALKANLARA ÇIKIŞ GÜZERGÂHINDA İZMİT/KÖRFEZİ
İZMİT / GULF IN THE ROUTE OF THE OTTOMAN STATE TO THE BALKANS

Author : Galip ÇAĞ
Number of pages : 440-447

Abstract

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yollar ve fetih güzergahı önemli bir inceleme alanıdır. Bu güzergahın her bir noktasının hangi sebeple seçildiği şüphesiz başlı başına bir problematiktir. Bu manada Osmanlı idaresinin kuruluştan itibaren yönünü çevirdiği Balkan coğrafyasına (Trakya/Avrupa) giderken belirlediği rota da her bir durağı ile incelenmelidir. İzmit şehri ve civarı en başından itibaren Osmanlı Devleti için mühim bir hedef olurken bunun ardında yatanın Balkanlara ve sonrasında İstanbul’a ulaşacak fetih yolunun da merkezinde olması planlıdır. Dolayısıyla kuruluşun ilk yıllarında İzmir ve civarının sürekli olarak bu mücadelenin ortasında kaldığı görülecektir. Bu çalışma tarihi coğrafya çalışmalarında önemli bir nokta olarak fetih güzergahları ve stratejik unsurlar merkezli bir iddia ile kaleme alınmıştır. Bu manada Osmanlı Devleti’nin en önemli kuruluş saiklerinde İznik-İzmit-İstanbul hattında ve Balkanlara çıkış noktasında İzmit’in önemi ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu noktada süre, serüven ve yol kavramları merkeze alınmıştır.

Keywords

Osmanlı, Balkanlar, İzmit, Yol, Strateji

Read:617

Download: 274