ISSN:2149-0821

TÜRK HALKLARI ARASINDA USUL-İ CEDİD MEKTEPLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞININ SOSYO-POLİTİK SEBEPLERİ


Cedidçilik Fikri, dünyadaki gelişmelere yetişmek adına Türk halkları arasında eğitim alanında yenilikler yapılmasını öngören bir düşünce olarak ortaya çıkmış ve hızla yayılarak bütün Türk halklarının hayatını etkileyecek bir faaliyet halini almıştır. Bu fikir çerçevesinde eğitim alanında mekteplerde akli bilimlerin okutulması gibi çeşitli yenilikler yapılmıştır. Bu yenilik hareketlerinin ana çıkış noktası, nakli ilimlere dayanan eski tarz mektepleri ıslah ile bu mekteplerin dünyadaki gelişmelere adaptasyonunu sağlamak ve Çarlık Rusyası’nın Türk halklarının milli değerlerini yok etmek suretiyle Ruslaştırma faaliyetini durdurmak olmuştur. Bu noktada, İsmail Gaspralı gibi dönemin önde gelen Türk düşünürleri önemli çalışmalar sergilemişlerdir. Çalışmamızda Cedidçilik Fikrinin ve bu fikrin bir ürünü olan Usul-i Cedid Mekteplerinin ortaya çıkmasını tetikleyen sebepler araştırılmıştır. Araştırmamızın yöntemini literatür taraması yöntemi oluşturmaktadır.


Keywords


Cedidçilik, Usul-i Cedid, Türk Halkları, Türkistan, Gaspralı İsmail

Author: Yavuz Ercan GÜL
Number of pages: 435-447
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39984
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.