ISSN:2149-0821

KURAMSAL ÇÖZÜMLEME: GET OUT FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Sinema sahip olduğu özellikleri nedeniyle izleyicileri kendi büyülü dünyasında uzun süre tutmaktadır. İçinde bulunduğu toplumun özelliklerinden ve yapısından etkilenirken, konu ve mesajlarıyla toplumun dikkatini çeşitli sorunlara çekmektedir. Bunun yanında izleyicilerin gerçek hayattan uzaklaşarak kısa sürede olsa hayal dünyasında yolculuk yapmasına neden olmaktadır. Sinema filmleri toplumsal konuların yanında politik gelişmelerden de etkilenmektedir. Sinema bu özellikleri nedeniyle sadece sinemaseverlere değil sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışanlara da hitap etmektedir. Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda yararlanılan farklı türde çözümleme ve analiz yöntemleri vardır. Bu tekniklerden bazıları göstergebilim, ideoloji, psikanalitik, feminizm, ikna ve söylem perspektifinde gelişmektedir. Bununla birlikte bu yöntemlerden hem nitel hem nicel araştırmalarda fazlasıyla yararlanılmaktadır. Nitel ve nicel araştırmaların yoğunlaştığı analiz ve çözümleme yöntemleri sinema, sosyal medya, basın, reklam gibi farklı alanların verilerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma sinema sektöründe etkili olmuş ve 2017 en iyi senaryo ödülüne layık görülmüş “Get Out” filminin incelenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede Get Out filminin farklı türde analiz ve çözümleme yöntemleri ile incelemesi yapılmaktadır. Araştırmaya konu olan Get Out filmi göstergebilim ve dil, ideoloji, psikanalitik, feminist, ikna, retorik, içerik, söylem analizi ve yöntemleriyle değerlendirilmektedir. Film içerisinde araştırma analiz başlıklarına uygun kareler ve söylemler alınarak açıklamaları yapılmaktadır. Bu sahnelerde kodların ve temaların nasıl sunulduğu tablolar şeklinde aktarılmaktadır.


Keywords


Get Out, Göstergebilim, İdeoloji, Psikanalitik, Feminizm, İkna, Söylem.

Author: Onur TOS - Zülfiye ACAR ŞENTÜRK
Number of pages: 627-645
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39985
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.