ISSN:2149-0821

YABANCI HASTALAR ÖZELİNDE TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN ORTAYA KONULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Bu araştırmanın konusu ülkemize “Sağlık Turizmi” kapsamında gelen turistlerin memnuniyet derecelerinin ölçülmesi ve böylece ülkemizin sağşık turizmi potansiyelinin bu yönü ile değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 2017-2018 yılları arasında başta Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara olmak üzere ülkemizde sağlık hizmetlerinden yararlanmış olan 310 turiste yönelik olarak mülakatlar (Focus görüşme) yapılmak suretiyle Türkiye Sağlık Turizmi Algı” anketi uygulanarak elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir.


Keywords


Sağlık turizmi, yabancı hasta, Türkiye

Author: Hakkı ÇILGINOĞLU
Number of pages: 115-123
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40031
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.