ISSN:2149-0821

IRAK KUZEYİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER (1918 - 2011)


Musul Sorunu, Lozan Antlaşması'yla çözülememiş ve Musul, Ankara Antlaşması (1926) ile resmen Irak'a bağlanmıştır. Irak Hükümeti'ne karşı, Barzani aşireti önderliğinde sürekli ayaklanan (1931, 1943, 1959, 1961, 1964-1969, 1974-1975) Kürtler, 1974'te çıkarılan bir yasa ile Erbil, Dohuk ve Süleymaniye'yi kapsayan özerk yönetim kurulması ve Kürtçe'nin resmi dil olması gibi kazanımlar elde etmişlerdir. Ancak Kürtlerin, Kerkük'ün kendilerine bağlanması gibi talepleri nedeniyle, çatışmalar devam etmiş ve Cezayir Anlaşması (1975) ile tüm kazanımlarını kaybetmişlerdir. Irak Kürtleri, 1990'lı yıllarda Irak'ta oluşan otorite boşluğu sayesinde yeni bir siyasal yapılanmaya girişmişlerdir. ABD'nin, 2003'te Irak'ı işgal etmesinden sonra ise, Şiilerden sonra en önemli siyasi aktör haline gelmişlerdir. Erbil, Dohuk ve Süleymaniye'yi kapsayan ve Irak Anayasası'nca da kabul edilen özerk bir yönetim kurulmuştur. Ancak Kürtler, Kerkük'ü de sınırlarına katma talepleri ve petrol gelirlerinin paylaşımı gibi nedenlerle, Irak Hükümeti ile sorunlar yaşamaya devam etmektedirler.


Keywords


Kürt, Irak, Barzani, KDP, KYB

Author: Mehmet Bora SANYÜREK
Number of pages: 263-282
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40049
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.