TÜRKLER VE KÜRTLER TEMELİNDE TOPLUMSAL ÖNYARGILAR
SOCIAL PREJUDICES BASED ON TURKISH AND KURDISH PEOPLE

Author : Erdal FIRAT
Number of pages : 1-19

Abstract

Türkiye’de oldukça yoğun geçen siyasi gündemlerin gölgesinde kalan fakat gündelik hayatımızda sıkça karşılaştığımız önyargı sorunu aslında maddi, sosyal ve kültürel koşulların yarattığı bir sorundur. Bu çalışmada toplumsal önyargıların kökenleri ve sebepleri araştırılmıştır. Çalışmada toplumsal önyargıların sebep olduğu ötekileştirme, yabancılaştırma gibi sonuçlar üzerinde tartışılmış ve olası çözüm yöntemleri ortaya konmuştur. Gruplararası ilişkilerin yapısı ve öteki kavramının ortaya çıkışına değinilmiştir. Değerler hipotezi, toplumsal temas kuramı gibi bilimsel temelleri baz alınarak Türkiye’de Türk ve Kürtler özelinde önyargıların oluşumu ve etkileri örneklerle incelenmiştir. Araştırmamızda Türkiye'de Türk ve Kürt toplumlarının birbirine karşı önyargıları ve bu önyargıların sebepleri örneklendirilmiş ve bunun üstesinden nasıl gelineceği üzerine tezler ortaya sürülmüştür.

Keywords

türk, kürt, kürt sorunu, önyargı, ötekileştirme

Read:1563

Download: 628

Atıf Bulunamadı