ISSN:2149-0821

KAPNOS METAFORU: EPİKTETOS VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞI


Antik dönem eserlerinin Türkçeye yapılan tercümeleri, özellikle felsefeciler arasında ciddi tartışma konusudur. Bilindiği gibi, yakın zamana kadar, bu alanda çığır açarak çok değerli eserler vermiş birkaç kişiden ibaret, az sayıda isimden söz edilebiliyordu. Fakat son birkaç yıldır, Türkçeye antik dillerden tercüme faaliyetlerinde sevindirici bir ivmelenme görülmektedir. Bununla birlikte, ölü dillerden yapılan tercümelerde, yaşayan dillere nazaran çok daha büyük sıkıntılar doğabilmektedir. Bu yazı, Epiktetos’un modern dillere yapılmış birkaç farklı tercümesinden hareketle, antik dillerdeki metinleri tercüme ederken karşılaşılan bazı sıkıntıları örneklemeyi amaçlamaktadır.


Keywords


Antik felsefe, felsefi dil, tercüme, Epiktetos.

Author: Birdal AKAR
Number of pages: 418-425
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40088
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.