ISSN:2149-0821

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMANIN ÇOCUĞUN GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİ


Günden güne yaygınlaşan okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenler tarafından drama etkinliğine büyük önem verilmektedir çünkü çocuklar yaparak- yaşayarak öğrenmesiyle yaptıkları etkinliklerle bilişsel, dil, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerine olumlu katkı sağlayan ve çocukları gerçek yaşamda olmuş, ya da tasarlanmış olayların yanında yani düşsel ya da gerçek olayları taklit etmesi olarak tanımlanır. Drama etkinliğinin kullanımında çocukların öğrendiği şeyleri tamamıyla kendi hayal gücünü kullanarak akıl süzgecinden geçirmesiyle gerçekleşir. Çocuk bu yolla öğrendiğini kendi kelimeleriyle öğrendiği ve kendi iç dünyasını dışa yansıtma yöntemidir.


Keywords


Okul Öncesi Eğitim, Drama, Çocuk, Çocuğun Gelişim Alanları

Author: Sevcan BAYRAK ÇELİK
Number of pages: 689-703
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40170
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.