ISSN:2149-0821

DİL OYUNLARI KAVRAMINDAN HAREKETLE FİLM DİLİ VE ANLAM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ


Wittgenstein’ın geç dönem eseri Felsefi Soruşturmaların temel tezi bir kelimenin anlamını belirleyen şeyin onun dildeki kullanımı olduğu düşüncesidir. Bu bakımdan herhangi bir dil kullanım alanındaki anlam ilişkileri belirli bir sabit yapıdan hareketle çözümlenemez. Buradan hareketle filozof Felsefi Soruşturmalar adlı eserinde bu temel tezi ortaya koyabilmek için dilin çeşitli kullanım biçimlerinin analizlerini yapmaya girişir. Bu girişimlerin bir sonucu olarak ise filozofun temel tezini destekleyen aile benzerlikleri, dil oyunları, gramer gibi temel kavramlar ortaya çıkar. Yöntemsel açıdan analitik felsefe geleneği içerisinde konumlandırılan bu tarz bir girişim, dilin çeşitli kullanım biçimlerinin analiz edilmesinden hareketle, dile ve anlama ilişkin genel bir bakış açısı kazanmamıza yardımcı olur. Bu çalışmanın amacı dil oyunları teorisinden hareketle film dili ve anlam arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek amacıyla incelemektir. Bu inceleme sonucunda film dilinin sabit bir yapısının olup olmadığı sorusunun cevabı ve film diline anlam açısından etki eden kavramlar zorunlu olarak ortaya çıkacaktır.


Keywords


Dil, Anlam, Anlatı, Gramer, Özne, Dil Oyunları, Film Grameri, Kamera, Motivasyon, Bakış Açısı, Tür

Author: Deniz TELEK - Neşe KAPLAN
Number of pages: 547-561
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40250
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.