ISSN:2149-0821

OSMANLI DEVLETİ’NDE AZINLIK VE YABANCI OKULLAR İLE MAARİF-İ UMUMİYYE NİZAMNAMESİ VE TANZİMAT SONRASI EĞİTİM


Osmanlı Devleti, başta idarî ve mali bakımından olmak üzere özellikle Ekonomik, Askeri ve Eğitim alanlarında en az 500 yıl öncesinden beri daima Batı’nın takip ve kontrolü altında kalmıştır. Eğitim kurumlarının, bir ülkenin güçlenmesi ve kalkınmasında, kendi kültürü ve tekniklerinin nesilden nesile aktarılarak sürekliliğin sağlanmasında ve hatta insanları devamlı değişen hayat şartlarına hazırlamada değerli bir rolü vardır. Bu gerçeğin farkında olan Tanzimat Dönemi Osmanlı Devleti yöneticileri, var olan eğitim kurumları içinde üzerine düşen işlevleri layıkıyla yapamayanların tespiti, diğer yandan da çağdaş okulların kurulması yönünde etkin faaliyetler gerçekleştirmesi için çalışmalar başlatmışlardır. Yirmi milyon kilometre kareye yaklaşan Osmanlı Devleti değişik etnik gruplara mensup topluluklardan meydana gelmekteydi. Bu guruplar yönetim tarafından asla etnik kökenleriyle değerlendirilmiyor, inançları ve bu inançları kapsamındaki mezhepleri anlamında ‘millet’ olarak nitelendiriliyorlardı. Bu dinî topluluklar kendilerine ait dilleri konuşmalarının yanında, tercih ettikleri din ve eğitim kurumlarını kurabilmeleri anlamıyla da öz değerlerini korumakta serbest bırakılmışlardır. Hemen bütün azınlıklara tanınan bu özgürlükler din ve vicdan hürriyeti, eğitim ve öğretim alanına da geniş biçimde yansımıştır.


Keywords


Eğitim, Tanzimat, Osmanlı, Yabancı, Azınlık, Okul

Author: Ahmet Rıfat GÜZEY
Number of pages: 124-144
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40282
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.