ISSN:2149-0821

MAĞARA RESİMLERİNDEKİ İLK ÖRNEKLERDEN MODERN SANATA UZANAN DIŞAVURUM


Sanatın başladığı noktada insanın kendi benliğinin dışavurumunu görmek mümkündür. Bu makale; dışavurumun tarihteki sürecine bir bakış amacı taşımaktadır. Dışavurum öncelikle kavram olarak açıklanmakta, dışavurumun tarihte ilk örnekleri, ilkel insan ve sanat açısından ele alınmakta ve motivasyonlarına değinilmektedir. Sonrasında Munch, Cezanne, Kandinsky’nin eserleri örnek olarak gösterilirken Modern Sanat'ta dışavurumun akım olarak nasıl geliştiği incelenmektedir. Kandinsky’nin Sanatta Ruhsallık Üzerine isimli kitabından bölümleri dışavurumla bağdaştırılmakta iken, dışavurumun bir stil olmadığının altı çizilmektedir. Günümüze yaklaşırken, soyut dışavurumun nasıl ortaya çıktığı tarih sürecinde Pollock üzerinden incelenmekte, Pollock’un çalışma biçiminin psikanalizle olan bağlantısına değinilmektedir. Makalenin devamında ise; soyut dışavurumculuğun ayrılan yollar açıklanmaktadır. Makalede son olarak 1970’lerdeki Yeni-dışavurumculuk akımına örnekler üzerinden değinilmektedir.


Keywords


Dışavurum; Soyut Dışavurum; Yeni-Dışavurumculuk; Modern Sanat

Author: Deniz KİREÇ
Number of pages: 448-459
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40291
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.