ISSN:2149-0821

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARINDA ÖZELLEŞTİRMENİN İSTİHDAM VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİLERİ


Dünyada özelleştirme uygulamaları genel itibari ile 1970’li yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır. İlk olarak İngiltere ve Amerika’da başlayan özelleştirmeler, daha sonraları ise gelişmekte olan ülkelerde ve Doğu Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise özelleştirme uygulamaları 1980 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. KİT’lerin Türkiye ekonomisinde giderek artan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara neden olması, hem Türkiye ekonomisini hem de KİT’leri olumsuz olarak etkilemektedir. Türkiye’de özelleştirme politikalarının istihdam ve üretime katkısı tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada çeşitli tarihlerde özelleştirilen Amasya, Kayseri, Konya, Kütahya, Adapazarı, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında istihdam edilen kişi sayısında ve üretilen şeker miktarlarında nasıl bir değişime yol açtığı, özelleştirme öncesi ve özelleştirme sonrası üretim ve istihdam verileri ele alınarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde özelleştirme sonrasında bahsedilen yedi şeker fabrikasında istihdam ve üretim açısından arzu edilen olumlu bir sonuç elde edilmediği görülmüştür.


Keywords


Özelleştirme, Şeker Fabrikaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İstihdam, Üretim

Author: Zülküf AYRANGÖL - Enes POLAT
Number of pages: 233-247
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40410
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.