ISSN:2149-0821

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SANAT EĞİTİMİNDE MOBİL TASARIM UYGULAMALARININ KULLANIMINA BAKIŞ AÇILARI


Dijital teknoloji bilim, sanat, kültür, ekonomi gibi alanlarla beraber hayatın hemen hemen tüm yönlerini etkilemekte ve şekillendirmektedir. Dijital teknolojiler, yeni ifade yolları ve yeni biçim arayışlarına cevap vererek araç olmanın ötesine geçmiş ve artık bir kültür haline gelmiştir. Dijitalleşmenin açtığı pencere ile öğrenciler aynı anda farklı birçok mekânda var olabilme, istediği bilgiye hemen ulaşabilme ve ulaştığı bilgileri birçok kişiye transfer edebilme, görüntüleri kopyalayabilme, çoğaltabilme, depolayabilme, görüntülerin üzerinde değişiklik yapabilme gibi olanaklardan yararlanabilmektedir. Dolayısıyla dijital dünyaya hızlı, kolay ve ucuz erişim, eğitim sistemi içerisinde de yeni olanakların yakalanmasını sağlamıştır. Bu olanaklardan bir tanesi de görsel sanatlar eğitiminde geleneksel olarak kullanılan araç ve gereçlerin çeşitlenmesi ile ilgilidir. Görsel sanatlar eğitimi konularının dijital/mobil uygulamalar aracılığıyla işlenmesi bu çeşitliliğin bir sonucu olarak düşünülmektedir. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin mobil tasarım uygulamaları kullanarak tasarım yapma konusuna bakış açıları irdelenmiştir.


Keywords


Mobil tasarım uygulamaları, görsel sanatlar eğitimi, öğrenci görüşleri

Author: Melike BAKAR FINDIKCI - Sevda CEYLAN DADAKOĞLU
Number of pages: 145-156
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40497
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.