ISSN:2149-0821

SHINING ON THE STAGE: NARCISSISM AND PERFORMING ARTS / İCRADA ÖNE ÇIKMAK: NARSİSİZM VE SAHNE SANATLARI


Narsisizm klinik psikologlar tarafından hayranlık arayışını ve empati yoksunluğunu içeren kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. Sosyal psikoloji ise narsisistleri kendine güvenen, liderlik vasıfları olan, kendisiyle aşırı ilgili olan bireyler olarak betimler. Bu çalışmada; narsisizmin faydalarının ve zararlarının irdelendiği, narsisistlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin, öfke yönetimlerinin, karar verme süreçlerinin ve tüm bu özelliklerin sanatçıların narsisistik olmalarını teşvik eden performans sanatlarındaki etkilerinin araştırıldığı bir literatür taraması yapılmıştır. Narsisistlerin başkalarıyla olan ilişkileri genellikle zayıftır; eleştirilere ve olumsuz geri bildirimlere karşı saldırgan yaklaşımlarda bulunurlar. Ödül odaklı davranırlar ve aşırı özgüvenden dolayı verdikleri riskli kararlar onları çekici ve aynı zamanda tehlikeli gösterir. Performans sanatçıları narsisizmin olumsuz etkilerini geçersiz kılmak ve daha huzurlu ve sağlıklı bir performans hayatı için öz benliklerini ve mesleki benliklerini birbirinden ayrı tutabilmelidirler.


Keywords


Narsisizm, narsisist, sahne sanatları

Author: Canan ÖZGÜR
Number of pages: 410-417
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40557
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.