ISSN:2149-0821

OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN 2010-2017 YILLARI ARASI MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ


Bu çalışmada OECD ülkeleri ve Türkiye’nin yer aldığı toplam 36 ülkenin 2010-2017 yılları temel makroekonomik göstergelerine dayalı ekonomik durumları Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Tekniklerinden TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmiştir. Makroekonomik performans göstergeleri olarak dış ticaret dengesi, gayri safi yurtiçi hasıla, işsizlik ve enflasyon oranları esas alınmıştır. Elde edilen bulgular yıl bazlı olarak incelendiğinde sıralamada bazı ülkelerin ortalama aynı sıralarda yer aldığı bazı ülkelerin sıralamalarında yıllara göre belirgin farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.


Keywords


Makroekonomi, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS

Author: Yücel ERDOĞAN - Çiğdem ÖZARI
Number of pages: 283-301
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.40599
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.