ISSN:2149-0821

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TRA2 BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERİN YENİ YATIRIM PLANLARINA ve MEVCUT YATIRIMLARI GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ


Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında uygulanan devlet politikalarında ve kamu kaynaklarının adil olarak tabana yayılmasında devlet teşviklerinin önemi büyüktür. Ancak teşviklerin daha verimli ve etkili kullanımının sağlanabilmesi için, teşviklerden yararlanan işletmelerin, sektörlerin ve bölgelerin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; yatırım teşviklerinin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinden oluşan TRA2 bölgesinin sosyo – ekonomik olarak kalkınmasında, bölgede üretim ve istihdamın artırılmasında, geleceğe dönük yatırım kararlarının alınmasında etkili olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için yürüttüğümüz araştırmada; TRA2 bölgesinde faaliyette bulunan ve teşviklerden yararlanan işletmelerin yararlanmış oldukların teşviklerin üretim, istihdam ve yatırım kararlarına etkileri, teşviklerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yatırım planları ve anket yöntemiyle incelenmiştir.


Keywords


Teşvikler, Yatırım Teşvikleri, TRA2 Bölgesi.

Author: Melik YOLCİ - Adem DURSUN
Number of pages: 328-348
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41425
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.