ISSN:2149-0821

ANADOLU HALI VE KİLİMLERİNDE SU İLE İLİŞKİLİ MOTİFLER


Su, yaşamın sürekliliğini sağlayan etkenlerden biridir. Suya duyulan gereksinim ve bu maddenin canlı yaşamına sağladıkları çağlar önce keşfedilmiş, uğruna savaşlar açılmıştır. Bilimden felsefeye, dinden sanata kadar insanlığı geliştiren her alanda su incelenmiştir. Anadolu halı ve kilimlerinde yaşama dair olgular, ihtiyaçlar ve beklentiler motifler aracılığı ile sembolize edilmektedir. Bu yüzden Anadolu insanı her gün muhtaç olduğu suyu ifade eden motifler geliştirmiş ve bu motiflere su ile özdeşleştirilen anlamlar yüklemiştir. Makalede; suyun fiziksel yapısı, inanç sistemlerindeki önemi, felsefi düşüncedeki yeri ve uygarlığın oluşumundaki rolü incelenmiştir. Saflık, soyluluk, bereket, arınma ve yeniden doğma gibi kavramlar ile bütünleşen suyun, Anadolu halı ve kilimlerinde aldığı biçim, sembolize ettiği anlam ve yüzey düzenlemelerindeki konumu anlatılmıştır. Suya yüklenen anlamların farklı sanat disiplinlerinde ele alınışı ve Anadolu halı ve kilimlerinde suyu tasvir eden motiflerin hangi formda ve dokumanın neresinde yer aldığı üzerinde durulmuştur.


Keywords


Anadolu, halı, kilim, su, motif.

Author: Mine TAYLAN
Number of pages: 426-434
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41426
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.