ISSN:2149-0821

DEĞER ODAKLI MANEVİ GÜÇLENME PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLE BAŞA ÇIKMALARI İLE İLİŞKİSİ


Araştırmanın amacı, “Değer Odaklı Manevi Güçlenme Programı”nın, öğretmenlerin tükenmişlikle başa çıkmaları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada; deney ve kontrol gruplu, ön test ve son test ölçümlü deneysel bir desen kullanılmıştır. Araştırmaya 35’i deney ve 35’i kontrol grubunda olmak üzere farklı branş ve kıdemde olmak üzere, toplamda 70 öğretmen katılmıştır. Deney grubuna on bir oturumlu, “Değer Odaklı Manevi Güçlenme Programı” uygulanmıştır. Bu süreçte, kontrol grubuna herhangi bir işlem yapılmamıştır. Deney ve kontrol grubuna uygulama öncesi ve sonrasında Başa Çıkma Stratejileri ölçeği uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre deney grubunun başa çıkma düzeyi, kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde yükselmiştir. Aynı zamanda, deney grubunun uygulama sonrası başa çıkma düzeyi, uygulama öncesine göre anlamlı bir şekilde artmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, “Değer Odaklı Manevi Güçlenme Programı”nın, öğretmenlerin tükenmişlikle başa çıkmalarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Author: Mehmet Vehbi POLAT
Number of pages: 562-576
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41556
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.