ISSN:2149-0821

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VERGİYE BAKIŞI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Vergiler, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir kamu finansman aracıdır. Bu nedenle vergilerin en az kayıp ve kaçakla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşmada vergi bilinci ve vergi ahlâkının önemi yadsınamaz. Yapılan araştırmalarda vergi bilinci yüksek olan toplumların vergi kapasitelerini daha etkin kullandığı belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilerin vergi ahlâk ve vergi bilinç düzeylerini bölüm bazında ölçmektir. Bu doğrultuda nicel veri analizinden anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine (Maliye, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerin vergiye ilişkin aldıkları derslerin, vergiye karşı tutum ve davranışlarını ne düzeyde etkilediği de belirlenmiştir. Çalışma sonucuna göre vergi bilinci ve vergi ahlakı bakımından Maliye bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre vergi konusunda daha bilinçli olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda alınan derslerin vergi bilincini de arttırdığı görülmüştür.


Keywords


Vergi Ahlâkı, Vergi Bilinci, Sakarya Üniversitesi

Author: Hüseyin TOLGA ÖZDEMİR
Number of pages: 633-644
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41598
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.