ISSN:2149-0821

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTINA İLİŞKİN DER SPİEGEL DERGİSİ HABERİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL JEOPOLİTİK SÖYLEM BİÇİMLERİNİN İZİNİ SÜRMEK


Tarihin her döneminde önemli bir kara parçası olan Kıbrıs adası üzerindeki hakimiyet mücadelesi, soğuk savaş sonrası dönemde şekil değiştirerek söylemler üzerinden oluşturulan yeni mekân ve kimlik temsilleri ve tasavvurlarla gerçekleştirilmiştir. Silahların ikinci plana alındığı söylemlerin ön planda tutulduğu bir dünya düzeninde, iktidar sağlayabilmek için söyleme hakim olmanın gerektiği açıkça ortadadır. Türkiye, Kıbrıs cumhuriyeti ve Yunanistan arasındaki Kıbrıs’ın hakimiyeti sorunu ve akabinde gelen Kıbrıs Barış Harekâtı da silahların yanında söylemlerin mücadele ettiği bir savaştır. Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan’a karşı geliştirdikleri söylem üstünlüğü ile amaçlarına ulaşmış ve Kıbrıs’ın ENOSİS düşüncesi ile Yunanistan’a bağlanmasının önüne geçmiştir. Bu söylemlerin oluşumu, söylemler yoluyla inşa edilen mekân ve kimlik temsilleri ve sonuçta oluşan jeopolitik tasavvur ise eleştirel jeopolitiğin temel konularındandır. Bu çalışma eleştirel jeopolitik açıdan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın söylemler yoluyla nasıl hazırlandığını ve oluşan mekân ve kimlik temsillerinin nasıl bir jeopolitik tasavvur oluşturduğunu analiz etmeye çalışmaktadır.


Keywords


Author: İsmail BAYDİLİ - Beyzade Nadir ÇETİN
Number of pages: 367-386
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41605
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.