ISSN:2149-0821

K-EN YAKIN KOMŞU ALGORİTMASI İLE OECD ÜLKELERİNİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KATEGORİLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ


Bu çalışmada Türkiye’nin de yer aldığı toplam 36 OECD ülkesinin 2017 yılı ekonomik özgürlük endeks kategorilerinin, k-NN algoritması yardımı ile 2016 yılı verileri kullanılarak tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda dört makro ekonomik değişkenden (ithalat, ihracat, işsizlik, enflasyon) ve ekonomik özgürlük puanlarından yararlanılmıştır. Bir başka ifade ile bu değişkenler ve ekonomik özgürlük puanları yardımıyla hesaplanan analiz doğrultusunda OECD ülkelerinin 2017 yılına ait ekonomik özgürlük kategorileri tahmin edilerek gerçek kategorileriyle karşılaştırılmıştır. Sınıflandırma yöntemlerinden biri olan k-NN algoritmasının kullanıldığı bu araştırmada, farklı k değerleri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Yedi ülkede, belirlenen tüm k değerleri için algoritmanın doğru tahmin ettiği ve iki ülkede de tüm k değerleri için yanlış tahminde bulunduğu çalışmanın en önemli bulguları arasındadır.


Keywords


OECD, İthalat, İhracat, İşsizlik, Enflasyon, Ekonomik Özgürlük, k-NN Algoritması

Author: Ergin DEVECİ - Çiğdem ÖZARI
Number of pages: 577-590
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41686
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.