ISSN:2149-0821

KARL POLANYİ VE E. P. THOMPSON’DA ‘İNSAN DOĞASI’


Çalışma, sınırları ve anlamı itibariyle muğlak olan ve net bir tanımlaması yapılamayan ‘insan doğası’ kavramını tarihsel sosyoloji geleneğinin içinde yer alan Karl Polanyi ve E. P. Thompson’nın sırasıyla ‘Büyük Dönüşüm’ ve ‘İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu’ eserlerindeki fikirleri üzerinden tartışacaktır. Bu nedenle çalışma, ‘insan doğası’ ile ilgili literatürdeki farklı görüşleri ve düşünürleri ayrıntılı olarak konu edinmemektedir. Buradan hareketle, tek tek insanların psişik özelliklerinden ziyade toplumsalın hem üreticisi hem de ürünü olarak ‘insan doğası’na odaklanacak olan bu çalışma, piyasa ve toplumun karşıt ikilikler olarak konumlandırılışını anlamlı görmemekte ve bunların tarihsel olarak birbirlerini oluşturduğunu varsaymaktadır. Bunun anlaşılması için Karl Polanyi’nin ve E. P. Thompson’nın belirtilen eserleri üzerinden verilecek örnekler ise Polanyi’nin ‘çifte hareket kuramı’ üzerinden sınanacaktır.


Keywords


Karl Polanyi, E. P. Thompson, insan doğası, kapitalizm, çifte hareket, piyasa ekonomisi, ahlaki ekonomi, owencılık, çartizm..

Author: Can ŞEKER
Number of pages: 591-612
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41693
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.