ISSN:2149-0821

İSLAM TARİHİNİN DİNİ SİYASİ HAREKÂTLARINDAN HÜRREMİLER VE BABEK İSYANININ YEREL KAYNAKLARA GÖRE İNCELENMESİ


İslam tarihinde meydana gelen önemli olaylardan biri de Hürremiler harekâtıdır. Abbasi döneminin en büyük dini siyasi harekâtı olarak değerlendirilen Hürremiler, İslam’ın siyasi tarihinde kendine özgü iz bırakmıştır. Hilafet merkezinde siyasi çekişmelerin arttığı bir dönemde Hürremiler harekâtı daha da genişleyerek hız kazandı. Hâkimiyet ve taht kavgaları ile meydana gelen iç karışıklıklardan istifade eden Babek, bu durumdan yararlanarak Araplara karşı halkı kışkırtmayı başardı. Hürremi harekâtı, ana felsefesi, Babek’in ‘’toprağına sahip çık, zalimleri mahvet ve Mazdekiliği ihya et’’ şiarından alarak, yerel halkların Araplara karşı birleşmesini sağlamış oldu. Babek'in başa geçmesi ile Hürremiler harekâtı hızla büyümeye başlamış ve topluluk içindeki ayrılıklar ortadan kalkmıştır. Halife'nin altı ünlü komutanını mağlup etmeyi başaran "Babek Hürremi" Hürremilik hareketini devrin en korkulu isyanına çevirmişti. Bu araştırmanın başlıca amacı, Abbasiler döneminde meydana gelen Hürremiler harekâtının dini siyasi boyutunu yerel kaynaklar kapsamında inceleyerek ve Türk İslam tarihindeki yerini ortaya çıkarmaktır.


Keywords


Babek, siyasi harekât, Hürremiler, Türk İslam tarihi

Author: Vesile ŞEMŞEK
Number of pages: 211-218
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41739
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.