ISSN:2149-0821

ATİPİK OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ALICI VE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ


Bu çalışmanın amacı, otizmli çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini tipik gelişim gösteren çocuklarla karşılaştırmaktır. Bu çalışmada tipik gelişim gösteren 30 çocuk ile atipik otizmli 30 çocuğun Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL) testi ile alıcı ve ifade edici dil becerileri incelenmiştir. Grupların alıcı dil, ifade edici dil ve toplam puanları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda grupların alıcı dil, ifade edici dil ve toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar elde edilmiştir. Sonuç olarak atipik otizmli çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin tipik gelişim gösteren çocuklara göre geri olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle hem özel eğitim hem de dil ve konuşma terapi hizmetleri verilirken bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Geliştirilecek materyaller ve programların otizmli çocukların dil ve konuşma becerilerine uygun olarak tasarlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.


Keywords


Otizm Spektrum Bozukluğu, alıcı ve ifade edici dil, semantik, pragmatik

Author: Selim ÜNSAL - Sevda KARACA AL - Mehmet GÜNDÜZ
Number of pages: 248-262
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41789
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.