ISSN:2149-0821

ERGENLERDE PSİKOLOJİK İSTİSMARIN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ


Gelişen teknoloji ile birlikte ergenlerde akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Akıllı telefona karşı düşkünlük, bağımlılık riskini artırmaktadır. Bağımlılık boyutunda akıllı telefonun patolojik kullanımı ergenlerin ruhsal durumunda çeşitli değişikliklere yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ergenlerde psikolojik istismarın akıllı telefon bağımlılığına etkisini incelemektir. İlişkisel tarama yöntemi ile desenlenen araştırmada veriler, Diyarbakır ili Çınar ilçesinde iki lisede öğrenimine devam eden 155 öğrencinin katılımıyla elde edilmiştir. Çalışmada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Psikolojik İstismar Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Bağımsız Gruplar t testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi ve Linear Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular, yaş, akıllı telefon kullanma sıklığı, bir işi yapmadan önce akıllı telefona bakma sıklığı, telefon olmadan hayatın boş ve sıkıcı olduğunu düşünme sıklığı, günlük işleri ihmal etme değişkenlerinin akıllı telefon bağımlılığı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Psikolojik İstismar Ölçeğine ait yıldırma-aşağılama ve reddetme-izolasyon alt ölçeklerinin akıllı telefon bağımlılığı üzerinde yüksek düzeyde etkili olduğu saptanmıştır. Telefonu kontrol etme sıklığı her zaman olanların, akıllı telefon olmadan hayatın boş ve sıkıcı olduğunu sık sık düşünenlerin, telefon nedeni ile günlük işlerini her zaman ihmal edenlerin ve boş zamanlarını internette geçirenlerin bağımlılık puanlarının en yüksek olduğu görülmüştür. Psikolojik istismarın ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı üzerinde yüksek düzeyde etkili olduğu görülmüştür.


Keywords


Psikolojik istismar, akıllı telefon, bağımlılık.

Author: Oğuz EMRE - Aynur BAĞIR - Hakime ASLAN - Ayşegül ULUTAŞ-KESKİNKILIÇ
Number of pages: 198-210
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41863
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.