ISSN:2149-0821

BİR YENİLGİNİN ANATOMİSİ: YABANCILARIN GİREMEDİĞİ MEKANLARDA KENTSEL VE ZİHİNSEL YAŞAM


Kent ve kentsel yapılar üzerine çalışmalar yürüten David Harvey, kent hakkı için kent kaynaklarına ulaşmanın bireysel özgürlüklerden çok öte bir şey olduğunu ve ortak bir hak olarak (toplumsal) kenti değiştirerek kendimizi de değiştirdiğimizden söz eder. Yine kent kuramı analizinde kent sisteminin örgütlenişi ile genel olarak sermayenin örgütlenişi arasında doğrudan ilişki kurulduğunu, başka bir deyişle kapitalizmin gelişimi ile kentleşme arasında yakın bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarır. Georg Simmel ise “Metropol ve Zihinsel Yaşam” adlı makalesinde metropolün yarattığı ruhsal koşulları ve sorunları para ekonomisi açısından değerlendirir. Ülkemizde özellikle 1960’lardan itibaren başlayan köyden kente göç olgusuyla birlikte, ilk değişim taş ve toprakla iç içe olan bireylerin, önce gönüllü daha sonraları zorunlu olarak betonarme evlere geçişlerini, bu çerçevede mekânsal kopmalar ve örgütlenmeleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada yönetmenliğini belgesel sinemacı Hasan Özgen’in yaptığı 2016 yapımı “Bir Yenilginin Anatomisi” belgeseli ile Al Jazeera Turk kanalı tarafından 2014 yılında Babil Film’e yaptırılmış olan “Yabancılar Giremez” belgeseli ele alınacaktır. Her iki belgeselde özellikle 1980 sonrasında karşımıza çıkan “modernleşme ve kentleşme” olgusuna, mekânsal değişimler ve bu değişimlerin yol açtığı toplumsal hareketler, kültürler bağlamında yaklaşılmaktadır. Adı geçen belgesellerde yer alan farklı görüntü ve röportajlardan hareketle, yerleşim yeri ve merkezi olarak kentin kullanımının, bireylerin yeni yaşamlarının kurgulanmasında oynadığı roller David Harvey ve Georg Simmel’in görüşleri ışığında tartışılacaktır.


Keywords


David Harvey, Georg Simmel, kent, kentleşme, belgesel

Author: Remziye KÖSE ÖZELÇİ
Number of pages: 186-197
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41868
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.