J.P. SARTRE ONTOLOJİSİNDE “VAROLUŞSAL SEVİNÇ” ÜZERİNE
ON “EXISTENTIAL JOY” IN J.P. SARTRE’S ONTOLOGY

Author : Emel KOÇ
Number of pages : 1-18

Summary

Ateist varoluşçular genelde varoluşun sevinçli yönü hakkında doğrudan konuşmazlar. Varoluşumuzun “karanlık” yönünü-acı, suç, saçma, umutsuzluk, yabancılaşma, yalnızlık, belirsizlik- vurgulayan ateistler için sevinç, yaşamın merkezi bir prensibi olmayıp, salt bir yanılsamadır. Ateist varoluşçuluğun en önemli isimlerinden biri Jean Paul Sartre’dır. Sartre’a göre, bilincin daima “bir şeyin bilinci” olması gibi, sevinç de sadece somut bir şeyden kaynaklanan sevinç olarak mümkündür. Sartre, sevinçten istikrarsız ve asli olmayan bir durum olarak sözetmiştir. Herhangi bir “ontolojik sevinç” kavramı, Sartre için imkansızdır. Sartre için temel varoluşsal tarz, her şeyin anlamsızlığını varsayan bir bulantıdır.

Keywords

Varoluş, Sevinç, Varoluşsal Sevinç, Heyecan, Bulantı.

Read:499

Download: 223