TOPLUMSAL TABAKALAŞMANIN BİR ARACI OLARAK KÜLTÜREL SERMAYE
CULTURAL CAPITAL AZ A TOOL OF SOCIAL STRATIFICATION

Author : Ziwar RASOOL
Number of pages : 482-491

Summary

Çalışmanın amacı, kültürel sermaye ve toplumsal sınıf arasındaki ilişkiyi ve bunun toplumsal tabakalaşmanın oluşumu üzerindeki etkisini incelemektir. “Kültürel sermaye” bir grubun paylaştığı kültürel eğilim, davranış, inanç, gelenek, değer, iş yapma tarzı ve ifade neticesinde öğrendiği veya edindiği beceriler olarak tanımlanmaktadır. Kültürel sermaye bir bütün olarak bireyin beğenilme tarzını araçlarla sosyal seçimi seferber edecek şekilde ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle, beğeniler/zevkler kültürel sermayenin taşıyıcısı olarak sosyal farklılıkların belirticisidir. Pierre Bourdieu’ye göre, kültürel sermaye eğitim ve aile araçlarıyla toplumsal tabakalaşmanın üretildiği ya da yeniden üretildiği bir sermaye türüdür. Öte yandan, sınıfın içinde ya da sınıfların arasında ekonomik sermaye durumu kültürel sermayeye da etki etmektedir. Orta ve üst sınıflar ekonomik sermayeyi kültürel sermayeye aktarmaya çalışmaktadır. Toplumda bireylere sunulan varlıklar dağılımı sosyal hiyerarşi ve bireyler, güç, imtiyaz veya etki etmek için bu mücadele belirli sınıf konumlarını belirleyen ve meşrulaştırıcı bir şekilde ilerleyen kültürel eşitsizlik dağılımına dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu durum bireyler arasında bir farklılaşma sistemi oluşturmaktadır. Anathar Kelimeler; Kültürel Sermaye, Toplumsal Tabakalaşma, Eşitsizlik, Yetenekler, Beğeniler

Keywords

Kültürel Sermaye, Toplumsal Tabakalaşma, Eşitsizlik, Yetenekler, Beğeniler

Read:173

Download: 65