ISSN:2149-0821

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YUMUŞAK GÜÇ KAVRAMI VE TİCARET İLİŞKİSİ


Yumuşak güç kişiler üzerinde etki kurarak bir kişi veya toplum üzerinde söz sahibi olma ve istediğini yaptırma becerisidir. Yumuşak güç kavramı devletlerin bir konuyla ilgili düşüncelerini sıcak çatışma ile değil de yaptırım güçlerini kullanmalarıyla benimsetme çabalarıdır. Çeşitli yumuşak güç unsurları çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Kavramsal olarak ise yumuşak güç Soğuk Savaş’ın başlamasıyla ortaya çıkmış ve günümüze kadar daha yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bu çalışma günümüzde uluslararası politikada önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkan yumuşak gücü, yumuşak gücün gelişimini, Türkiye’nin yumuşak güç unsurlarını ve yumuşak gücü ne derece kullandığını, yumuşak güç içerisinde bir bileşen olarak ticaretin rolünü durumları ele almaktadır.


Keywords


Yumuşak güç, ticaret, dış politika, kültür, siyasi değerler.

Author: Zülfükar AYTAÇ KİŞMAN - Melike YILDIRIM
Number of pages: 219-232
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.41924
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.