FRANSIZCA KELİMELERDEN OLUŞMUŞ TÜRKÇE BİRLEŞİK İSİMLER
TURKISH COMPOUND NOUNS THAT ARE MADE UP OF FRENCH WORDS

Author : Berrin AKÇALI
Number of pages : 172-180

Summary

Bu çalışmada Fransızca kelimelerden oluşmuş Türkçe birleşik isimler ele alınmaktadır. Bunun için Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü esas alınarak konuyla ilgili örnekler yazılıp Türkçedeki anlamları verilmiştir. Daha sonra birleşiği oluşturan kelimelerin kaynak dildeki, yani Fransızcadaki anlamları tek tek açıklanmıştır. Birleşik isim hükmünde olan birleşik kelimelerin isim tamlaması, sıfat tamlaması, edat grubu, zarf grubu, hâl ekli isimlerle oluşturulmuş isim grubu, çekimli fiil ya da ikileme kalıbında olabildikleri bilinmektedir. Bundan hareketle söz konusu birleşik kelimelerin hangi türdeki bir yapıyla oluşturulduklarının gösterilmesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak isim tamlaması ya da sıfat tamlaması kalıbında kuruldukları gözlenen bu birleşikler, isim tamlaması ya da sıfat tamlaması kalıbında olmalarına göre ikiye ayrılarak incelenmiş, ayrıca Türkçede ve Fransızcada isim tamlaması ve sıfat tamlaması kalıplarının nasıl kurulduğuna değinilmiştir. Sıfat tamlaması kalıbındaki Fransızca kelimelerden oluşmuş Türkçe birleşik isimlerin isim tamlaması kalıbındakilere oranla sayıca çok daha fazla olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Fransızca kelimeler, birleşik isim, isim tamlaması, sıfat tamlaması

Read:225

Download: 75