PAZAR KURDU TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA NİYETİNE ETKİSİ: ORGANİK GIDA ÜRÜNLERİ ÜZERİNE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ KULLANILARAK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF MARKET MAVEN BEHAVIOURS ON THE WORD OF MOUTH INTENTIONS: A RESEARCH ON THE ORGANIC FOOD PRODUCTS USING STRUCTURAL EQUATION

Author : Aydın ÖZDEMİR
Number of pages : 214-231

Summary

Pazar kurdu tüketiciler, geniş bir yelpazedeki ürünler ve satış yerleri hakkında bilgi ve deneyim edinir. Elde ettikleri bu bilgi ve deneyimleri ağızdan ağıza pazarlama yoluyla diğerleriyle paylaşırlar. Bu çalışmada organik gıda ürünleri bağlamındaki pazar kurdu tüketici davranışlarının, ağızdan ağıza pazarlama niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, son bir ay içinde çeşitli gıda kategorilerinin herhangi birinden en az bir kere organik ürün tüketimi yapan 115 tüketici ile online anket yapılmıştır. Veri seti Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılarak doğrulanmıştır. Daha sonra araştırma hipotezi Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma bulguları; pazar kurdu tüketici davranışlarının, ağızdan ağıza pazarlama niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı (β=0,549, p<0,01) etkisinin olduğunu göstermektedir.

Keywords

Pazar Kurdu Tüketiciler, Ağızdan Ağıza Pazarlama, Organik Gıda, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Pazarlama.

Read:312

Download: 165