HAYIRSEVERLİK BAĞLAMINDA SURRE-İ HÜMAYUN VE VAKIFLAR “ FATMA SULTAN’IN DARÜLHADİS VAKFINDAN 1730 YILINDA HAREMEYN-İ ŞERİFE’E GÖNDERİLEN SURRE ÖRNEKLERİ” YILINDA HAREMEYN-İ ŞERİFE’E GÖNDERİLEN SURRE ÖRNEKLERİ”
SURRE-İ HÜMAYUN AND THE FOUNDATIONS IN THE CONTEXT OF HOSPITALITY: “SURRE EXAMPLES OF FATMA SULTAN FROM THE DARÜLHADİS FOUNDATION, SENT TO HAREMEYN-I ŞERIFE, IN THE YEAR OF 1730”

Author : Gülşah AYDINEL İNCE
Number of pages : 445-460

Summary

Haremeyn şehirlerine surre gönderme geleneği İslam medeniyetinde hayırseverliğin mihenk taşlarından biri olmuştur. Abbasi halifesi El- Mehdi (775-785) tarafından başlatılan bu gelenek Osmanlı devleti bünyesinde yaygın olarak kabul edilen bir görüşe göre Çelebi Mehmed (1413-1421) zamanında hayat bulmuş, Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır’a hakim olması ile ciddi bir önem kazanmış ve bu önemini devletin son zamanlarına kadar muhafaza etmiştir. Haremeyn-i Şerifeyn’e gönderilen bu yardımlar gerek manevî gerek siyasî önemi sebebi ile büyük bir incelikle kayıt altına alınmıştır ve bu yardımlara dair çeşitli bilgiler içeren defterlere ‘Surre Defteri’ ismi verilmiştir. Osmanlı arşivlerinde mühim bir yer teşkil eden Surre defterleri, bu alanda çalışacak araştırmacılar için sosyo-kültürel, siyasî ve ekonomik manada değerlendirmelerde bulunulmasına olanak sağlayacak olan son derece önemli kaynaklardır. Makalede bu doğrultuda; Fatma Sultan’ın Darülhadis Kütüphanesi ve vakfından 1730 yılında Mekke ve Medine’ye gönderilen 1048 ve 1052 numaralı surre defterleri incelenerek analiz edilecektir.

Keywords

Surre, Haremeyn-i Şerifeyn, Surre Defteri, Mekke, Medine, Darülhadis, Fatma Sultan

Read:186

Download: 72