SERAMİK YÜZEYLERDE CYANOTYPE BASKI YÖNTEMİ
PRINTING METHOD OF CYANOTYPE ON CERAMIC SURFACES

Author : Ege Başak EREL - Duygu KAHRAMAN
Number of pages : 385-399

Summary

İnsanlığın geçmişi ve gelişimiyle paralellik gösteren seramik, bugün bir sanat olarak birçok sanatçının anlatı biçimi, malzemesi olmuştur. Plastikliği ve yapısal imkânlarının sunduğu özgünlük ile sanatın diğer disiplinleri ile de etkileşime oldukça açıktır. 21.yüzyılda gündemde olan sanatta disiplinlerarasılık kavramı, sanat alanlarının birbirlerinden beslenmesine imkân sağlayarak, sanatçıya sunduğu farklılıklar ile üretim ve ifade biçimine kuvvetli bakış açılarının eklenmesine olanak sağlamaktadır. Fotoğraf ise; görüntüyü somutlaştırma isteği, ihtiyacı ile ortaya çıkmış, gelişmiş ve bugün bir sanat haline gelerek birçok alanı etkilemiştir. Fotoğraf baskılarında dijitallerin yanı sıra ‘’alternatif fotoğraf baskı teknikleri’’ olarak ayrılan bir grup mevcuttur ve ilerleyen teknoloji ile unutulan, eski fotoğraf baskılarının hemen hepsini kapsamaktadır. Alternatif fotoğraf baskılarının tümü el yapımıdır, kimyasallar ve UV ışık yardımıyla yapılmaktadır. Bu makalede alternatif fotoğraf baskı yöntemlerinden Cyanotype Baskı ele alınmış, seramik yüzeylerde bıraktığı etkiler incelenmiştir. Uygulama aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, formüller ve adımlar paylaşılmıştır. Bu yöntem beraberinde, tasarlanan kompozisyona ve görselliğe, mavinin en güzel tonlarıyla ulaşılmaktadır.

Keywords

Seramik Sanatı, Baskı, Alternatif Baskı, Alternatif Fotoğraf, Fotoğraf Sanatı

Read:172

Download: 61