BEYOĞLU’NDA ART NOUVEAU AKIMI VE MARKİZ PASTANESİ İÇ MEKÂNI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ART NOUVEAU CURRENT IN BEYOĞLU AND AN EVALUATION ON MARKIZ PASTANESİ INTERIOR

Author : Şeymanur TAŞEL
Number of pages : 461-481

Summary

Tarihsel süreç içerisinde sanat akımları sanat ve mimari dünyasında önemli bir temel oluşturmuştur. Bu akımlardan bir tanesi de Art Nouveau akımıdır. Art Nouveau’nun da her akım gibi kendine özgün bir yapısı bulunmaktadır. Akım İngiltere’de başlayıp Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya ve İspanya’da yayılmıştır. Sanayi devrimi sonrası İngiltere’de sanatçılar el sanatlarında görülen gerileme sonucunda makinelerle üretilip ucuza alınan süslemelerden rahatsız olmuşlardır. Böylelikle ucuz malların yerini el işçiliği almıştır. Akımın ilham kaynağı doğadır. Akım, disiplinler arası birçok alanda etkili olup, en iyi mimarlık alanında gözlemlenmektedir. Akımın önemli mimari temsilcileri arasında Victor Horta, Henry Van De Velde, Gaudi, Otto Wagner ve Raimondo D’Aronco yer alır. Akım, malzemeye ilgi duymuş, süsleme, desen ve renk gibi konularda yenilik getirmiştir. Malzeme olarak demir ve cam tercih edilmiştir. İstanbul’da Art Nouveau, Beyoğlu’ndan giriş yapıp, batılı sanatçılar tarafından tasarlanan mekanlarda uygulanmıştır. Bu çalışmada Art Nouveau Akımı ve Beyoğlu’ndaki eserler ele alınıp Markiz Pastanesi üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Art Nouveau, mimarlık, Beyoğlu, Markiz Pastanesi, Doğa

Read:191

Download: 73