SEÇMELİ DERS SEÇİMİNİN DEMATEL-PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ELECTIVE COURSE SELECTION BY DEMATEL-PROMETHEE METHODS

Author : Gülay DEMİR - Hüdaverdi BİRCAN - Fadime GÜVENDİ
Number of pages : 248-265

Summary

Ders seçimi, öğrenim hayatında öğrencilerin karar vermeleri gereken en önemli problemlerden biridir. Bu çalışmayla hem güz hem de bahar döneminde okutulan seçmeli derslerin belirlenen kriterler doğrultusunda öğrenciler için en uygun dersin seçimi ve bu seçimi etkileyen kriterin bulunması amaçlanmıştır. Çalışma, 2017-2018 öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında öğrenim gören 32 kız ve 23 erkek olmak üzere toplam 55 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada DEMATEL yöntemi kriter ağırlıklandırma için, PROMETHEE yöntemi de alternatifleri sıralamada tercih edilen yöntemlerden olduğu için kullanılmıştır. En uygun seçmeli dersin seçimi PROMETHEE yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucuna göre güz döneminde Protokol Yönetimi seçmeli dersi, dersi veren hocanın akademik kariyeri kriterine göre seçilmiştir. Bahar döneminde ise Sunum Teknikleri seçmeli dersi, ders içeriğinin ilgi çekici olması ve arkadaşların tavsiyesi kriterlerine göre seçilmiştir. Kriterlerin etkileşimi için etki diyagramı ve alternatiflerin optimal seçimleri için GAIA düzlemi kullanılarak sonuçlar grafikler üzerinde görselleştirilmiştir.

Keywords

Seçmeli Ders, DEMATEL, PROMETHEE, Visual PROMETHEE Academic Edition

Read:239

Download: 87