ANA TÜRK YURDU MECMUASI: GİRESUN TÜRK OCAĞI YAYINI
ANA TÜRK YURDU MAGAZINE: GİRESUN TURKISH FURNACE BROADCAST

Author : Mehmet ÖZMENLİ - Serhat ÇAKMAK
Number of pages : 56-72

Summary

Fransız İhtilali sonrası güç kazanan milliyetçilik anlayışının topraklarımızda ortaya çıkarmış olduğu en önemli sistemli kuruluşlardan biri Türk Ocakları’dır. Resmi olarak 1912 yılında kurulan Türk Ocakları, Türk milliyetçiliğinin en aktif ve en azimli hizmetkârlarından biri durumunda olmuştur. Çalışmamız, Giresun Türk Ocağı’nın ilk açıldığı yıl olan 1917 yılında çıkarılmış olan Ana Türk Yurdu dergisinin ilk sayısı ve sonrasında 1918 yılında çıkarılan 6 sayısı hakkında olacaktır. Çok uzun ömürlü olmamasına rağmen Giresun Türk Ocağının kuruluşu bahsedileceği gibi bu sivil toplum kuruluşunun Giresun’un sosyal ve kültürel hayatına katkıları vurgulanacaktır. Türkçülük fikrinin savunucusu olan bu kurumun Giresun’da da açılmış olması tesadüf değildir. Bölge insanının milli duygularının dışa vurumu olarak görmek gerekmektedir. Ana Türk Yurdu Mecmuası da tıpkı Anadolu’nun çeşitli yörelerinde basılan yerel mecmualar gibi basım çalışmalarını oldukça güç bir şekilde yürütmüştür. Birinci Dünya Harbinin devam ettiği ve Osmanlı topraklarının birçok bölgesinin işgale uğradığı bu zamanlarda önemli bir misyonu üstlenmiştir. İşgale uğramamış toprakların halkının, vatan için neler yapabileceğini, yaptıkları faaliyetlerle ortaya koymuşlardır. Şehrin kültürel etkinliklerine de katkıda bulunmuş olmaları ayrıca önem arz etmektedir. Çalışmamızda kaynağımız olan Ana Türk Yurdu Mecmuasının çıkarılan 7 sayısı incelenmiş ve Giresun Türk Ocağının faaliyetlerinin dikkat çekici olanları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Kişisel arşivlerden ve kütüphanelerden belgeler elde edilmiştir. Ayrıca Türk Ocakları ve Giresun Türk Ocağı hakkında yapılmış olan çalışmalardan da yararlanılmıştır.

Keywords

Milliyetçilik, Giresun Türk Ocağı, Ana Türk Yurdu Mecmuası.

Read:245

Download: 92