DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA TÜKETİCİLERİN İLAÇ TÜKETİMİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ANALYSIS OF CONSUMER'S BEHAVIOR TOWARDS WASTE DRUG CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF BEHAVIORAL ECONOMICS: A RESEARCH ON KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY STUDENTS

Author : Ergin UZGÖREN - Ümran YILDIZ
Number of pages : 19-40

Summary

Sağlık harcamaları, bireye daha uzun ve sağlıklı yaşama olanağı verir. Devletler, sağlıklı yaşam hakkını tüm fertlere ulaştırabilmek için ilaçlara önemli miktarlarda yatırım yapmaktadırlar. Bu hususta ekonomiye fazla yük binmemesi açısından, ekonomik israfın önlenebilmesi için en etkili tedavi-en düşük maliyetli ilaç hesaplanmasının yapılması gerekmektedir. En etkili tedavi için de akılcı ilaç tüketimi davranışının yaygınlaşması gerekmektedir. Akılcı ilaç tüketimi (AİT) davranışının ilk basamağını doktorlar oluşturur. Etkin tedavi için hastanın yaşına, kilosuna ve hastalığına uygun ilaç yazmalıdır ve uygun dozu belirlemelidir. Akılcı ilaç tüketimi davranışının ikinci basamağında eczacı bulunmaktadır. Eczacı, reçetesiz ilaç satmamakla yükümlüdür. Akılcı ilaç tüketimi davranışının üçüncü basamağı hastalardır ve hastaya düşen görevler ise; genel olarak ilaçları zamanında almak, doktorun tavsiye ettiği şekilde ve sürede kullanmak olarak özetlenebilir. Özellikle tamamı kullanılmayan ve kutusu bile açılmadan son kullanma tarihi geçen ilaçlar ilaç israfına neden olmaktadır. Bu araştırmada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin akılcı ilaç tüketim davranışlarını değerlendirmek ve akılcı olmayan ilaç tüketimi davranışı sonucu ortaya çıkan israfı ölçmek amacıyla, literatürde yapılmış çalışmalardan yararlanarak bir ölçek çalışması uygulanmıştır. Ölçek çalışması sonucunda ekonometrik bir model kurularak çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, AİT davranışı, doktorun muayenedeki tutumu, AİT davranışında yan etkenler ve ilacı satın alma davranışlarının AOİT (Akılcı olmayan İlaç Tüketimi) davranışı sonucu ortaya çıkan israf üzerinde etkisi olduğu bulguları elde edilmiştir.

Keywords

Davranışsal İktisat, Tüketici Davranışları, İlaç Tüketiminde İsraf, Akılcı İlaç Tüketimi, Akılcı Olmayan İlaç Tüketimi, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Read:270

Download: 110