“SEVENLER YOLU” ROMANINDAKİ KADIN İMGESİNİN FEMİNİST ELEŞTİRİ KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE FEMALE IMAGE IN THE NOVEL “THE WAY OF LOVERS” IN TERMS OF FEMINIST CRITICISM THEORY

Author : Necla DAĞ
Number of pages : 204-213

Summary

Burhan Cahit Morkaya, 1937’de yazdığı “Sevenler Yolu” romanında Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya çıkan modern aile hayatını konu edinir. İş dünyasında tanınmış zengin ailelerin ilişkileri üzerinden İstanbul’daki lüks yaşamın ayrıntılarını verir. Aile kurumunda kadın ve erkek ilişkilerini ele alan yazar, eril bir söylem geliştirerek romanın ilk kısımlarında kadın eleştirisi yapar. Kadının pasif durumdan kurtulup yaşamda aktif rol alan bir birey durumuna geçmesiyle erkek eleştirisi öne çıkmaya başlar. Kadın-erkek ilişkilerinde sorunsal olanın çözümüne yönelik durumları açıklarken kadından yana pozitif bir tutum takınan yazar, dönemin sosyal yapısıyla örtüşecek değerlendirmelerde bulunur. Aile içindeki rollerinden sıkılan bireylerin sürdürmek istedikleri yaşamlardan örneklerle birçok konuya değinen Morkaya, İstanbul sosyetesinin gözde isimlerinden olan Nermin Hanım ile palamut tüccarı Ahmet Melih Bey’in yaşamlarını özellikle merkeze alır. Morkaya, toplumun evlilik, boşanma ve kadına bakışını ortaya koyarken toplumsal ve bireysel bir kadın imgesi çizer. Bu çalışmada kadın erkek ilişkileri örneklerinden hareketle kadına yapılan eleştiriler, feminist eleştiri kuramı açısından incelenecektir. Böylece roman boyunca roman kahramanlarının analizleri yoluyla toplumsal olanın yanında bireysel kadın algısına yönelik eleştirel fikirler ortaya konulacaktır.

Keywords

Burhan Cahit Morkaya, Sevenler Yolu, feminist eleştiri

Read:249

Download: 94