COVID-19 SALGINININ SOSYAL POLİTİKALARIN GELECEĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF COVID-19 OUTBREAK ON THE FUTURE OF SOCIAL POLICIES

Author : Kübra YAVUZ
Number of pages : 181-193

Summary

Bu makalede, COVID-19 salgınının sosyal politikaların geleceğini nasıl etkileyeceği konusu tartışılmıştır. Krizin refah hizmetlerinde yol açacağı muhtemel değişimleri anlamak için pandeminin sosyal hayat ve toplumsal düzen üzerinde Mart 2020'ye kadar ortaya çıkan erken dönem bulguları değerlendirilmiştir. Sosyal politika, temel olarak toplumda ortaya çıkan eşitsizliklere karşı barışçıl bir orta yol bulma arayışıdır. Ancak ekonomik ve sosyal krizler, toplumda var olan bu eşitsizlikleri daha derinleştirerek bu gayreti zorlaştırır. Sosyal politikanın tarihsel gelişimi göz önüne alındığında bütün kırılma noktalarının önemli sosyal ve ekonomik krizlere denk geldiği görülmektedir. COVID-19 pandemisi, bütün dünyayı etkisi altına alan küresel bir kriz haline gelmiştir. Bu krizin etkileri, sağlık problemi olmanın çok ötesine geçerek kişilerin sosyal ve ekonomik hayatını tehdit etmektedir. Krizin bugüne kadar neden olduğu ekonomik ve sosyal sonuçların, insanların yaşamında derin ve kalıcı değişikliklere yol açacağını öngörmek mümkündür. Bu değişiklikler nedeniyle 1970'li yılların sonundan itibaren devletin, sosyal ve ekonomik konulara müdahale etmesini sınırlayan ideolojik yaklaşımların gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Keywords

COVID-19, Koronavirüs, Pandemi, Salgın, Sosyal politika

Read:283

Download: 114