GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİNİ RADİKAL ŞİDDETİN İDEOLOJİK GELİŞİM ANATOMİSİ: IŞİD ÖRNEĞİ
IDEOLOGICAL DEVELOPMENT ANATOMY OF RADICAL VIOLENCE FROM PAST TO PRESENT: THE CASE OF ISIS

Author : Ali ULVİ ÖZBEY - Erdal YILDIZ
Number of pages : 73-91

Summary

Geçmiş dönemlerden günümüze tarih dünyanın farklı birçok bölgesinde değişik oluşumların gerçekleştirdiği radikal şiddet unsurlarına tanıklık etmiştir. Şiddet ve terörizmden beslenen grupların güçlenmesinde ve sürekliliğinde faydalandığı yegâne unsurlardan biri ise din olmuştur. Günümüzde Din merkezli radikal şiddet unsurlarının en bilineni Irak ve Şam İslam Devleti, kısaca IŞİD, Türkiye’ye komşu olan Irak ve Suriye’de etkinlik gösteren silahlı grup ve tanınmayan devletin vücut bulan karşılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda, binlerce sivil Iraklı ve Irak hükümeti üyeleri ve onların uluslararası müttefiklerinin ölümlerinden sorumlu tutulan Işid’in tarihsel arka planı, fikirsel altyapısı üzerinde durulmuş kronolojik bir süreç ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Radikal, Işid, Şiddet, Din, Irak.

Read:247

Download: 100