PSİKOPAT KAVRAMININ TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL TEMSİLLERİ
SOCIAL REPRESENTATIONS OF PSYCHOPATH IN TURKEY

Author : Sibel ŞEN - Neylan ZÜMRÜT - Sena ARSLAN - Alin BURSA RODOP
Number of pages : 492-509

Summary

Günümüzde antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopati sık sık birbiri yerine kullanılan iki DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı) tanısıdır. Antisosyal kişilik bozukluğu daha çok bireysel özgürlük alanlarına müdahaleyle ilgilidir. Oysa psikopati kavramının içeriği yalnızca bireysel özgürlük alanıyla sınırlı değildir. Antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopati, modern dönemde bilim olarak ortaya çıkan ve gelişen psikoloji alanında çalışan bilim insanlarının ortaya koyduğu kavramlardır. Söz konusu kavramların toplum yaşamı içinde zamanla bireylerin sağduyu bilgisine, hatta birer sosyal temsile dönüştüğü söylenebilir. Bilinmeyen karşısında bilimsel ve sağduyusal bilginin sentezi olarak ortaya çıkan sosyal temsiller toplum yaşamında yaygın olarak kullanılırlar. Bu çalışma, Serge Moscovici'nin sosyal temsiller kuramı bağlamında, antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopati kavramlarına ilişkin temsilleri ortaya koymayı, böylelikle her iki kavrama ilişkin süregiden kargaşaya açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Sosyal temsiller, psikopat, psikopati, psikopatlık, çağrışım.

Read:209

Download: 82