YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ
SOCIAL MEDIA AND NEW CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIA IN THE CONTEXT OF THE NEW WORLD ORDER

Author : Ali Murat KIRIK - Vahdet ÖZKOÇAK
Number of pages : 133-154

Summary

Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte sosyal medya insan hayatında önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. İçinde yaşanan toplumdan bağımsız bir şekilde hareket edemeyen sosyal paylaşım ağları her yaştan her kesimden kullanıcıyı bünyesinde barındırmakta ve fikirlerin geleneksel medyaya oranla özgürce dolaşmasına zemin oluşturmaktadır. Geleneksel medyadan farklı, hızlı ve teknoloji temelli çevrimiçi platformlar aynı zamanda kültürel ve sosyolojik boyutlara da sahiptirler. Bununla birlikte Medya Antropolojisi ve Dijital Antropoloji çalışmaları da sosyal medyayı farklı açılardan ele almakta, sanal ortamdaki insan davranışlarını incelemektedir. Yeryüzünde görülen bakteri ve virüs temelli pandemilerin ortak özellikleri de toplumun korkuları üzerinden, siyasi ve ideolojik bakış açısına göre yeni dünya düzenini oluşturmuş olmalardır. Geçmişte köklü devletleri zayıflatan hatta yıkılmalarına sebep olan pandemiler insanlık için büyük bir tehdit durumundadır. Yeni Koronavirüs olarak bilinen Covid-19’un da bu anlamda bir etkisi olacağı aşikârdır. Bu çalışmada sosyal medya dijital antropoloji açısından ele alınacak ve sosyal medyanın Covid-19 pandemisindeki edindiği rol mercek altına alınacaktır. Ayrıca tüm dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında giderek dijitalleşen dünyada sosyal medya ve yeni dünya düzeni arasındaki ilişki irdelenecektir.

Keywords

Sosyal Medya, Medya Antropolojisi, Dijital Antropoloji, Koronavirüs, Covid-19

Read:704

Download: 525