KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA ARAÇLARINDAN REKLAM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE ADVERTISEMENT ACTIVITIES AS ONE OF THE MARKETING TOOLS IN ACCOMMODATION CORPORATION

Author : Selda TÜREDİ
Number of pages : 264-284

Abstract

Konaklama işletmeleri turizmde pazarlama faaliyetleri içerisinde çeşitli araçlar kullanmaktadır. Bu araçlar için de en önemlisi belki de reklamdır. Çünkü reklam faaliyetleri çok geniş kitleye ulaşabilen, hedefi turistik tüketiciler olan çok önemli bir avantajdır. Dünyaca iletişim araçlarının hızlı bir şekilde gelişimi, kişi ve topluluklar üzerinde etkisinin hızlıca artması reklam yapılmasını kolaylaştırır. Bundan dolayı konaklama işletmelerinin reklam sektöründeki önemi bir hayli büyüktür. Konaklama işletmelerinin yapacağı reklam faaliyetleri bir plan dahilinde olmalıdır. Tek başına oluşturulan reklamın istenilen etkiye ulaşması ve hedeflenen kitleye ulaşılması çok zordur. Reklam faaliyetlerinden beklenilen amaca varılmak için fazlaca reklam çalışması yapılmalıdır. Bunun dışında reklam kampanyaları belli bir sürece göre yapılması gereklidir. Reklam kampanyası genellikle dört sürece ayrılır. Bunlar: araştırma, planlama, değerlendirme ve uygulamadır. Süreçlerin her biri ayrı ayrı planlanmalıdır. Böylelikle sürecin işleyişi istenen şekilde gerçekleşecek, reklam çalışmalarıyla istenen hedefe ulaşması sağlanabilecektir. Ancak işletmelerin satış ve pazarlamada belirlenen hedefe ulaşabilmesi için planlanmış kampanyalara ihtiyacı vardır

Keywords

Reklam, reklam süreci, reklam stratajileri

Read:616

Download: 172

Atıf Bulunamadı